Nota Prawna

Humana Poland sp. z o.o.

Plac Konesera 6 lok. B3

03-736 Warszawa

NIP 5272694019, REGON 146687877, KRS 0000463443

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 1 900 000 PLN opłacony w całości

Doradca Humana

tel.: +48 698 887 802

e-mail: marketing@humanapoland.pl

Partnerzy handlowi

tel.: + 48 604 799 282

Partnerzy handlowi rynku farmaceutycznego

tel.: +48 604 231 863

zamowieniaHF@humanapoland.pl

 

Informacja o prawach autorskich

Cała zawartość i struktury tej witryny są chronione prawem autorskim i prawami pokrewnymi. Publikacja w sieci WWW lub w innych serwisach internetowych nie stanowi zgody na jakiekolwiek inne ich wykorzystanie przez osoby trzecie.

Zezwalamy na cytowanie naszych dokumentów i umieszczanie linków do naszej strony internetowej, o ile zostanie jasno określone, że treść pochodzi ze strony internetowej Humana Poland sp. z o. o.

 

Prawa własności intelektualnej

Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na tej stronie i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności.

Wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich, nie należy wyciągać tylko z powodu ich wzmianki.

 

powrót do góry