Jakie czekają się formalności po porodzie?

Gdy świeżo upieczona mama odpoczywa po porodzie, to czas, by tata zajął się dopełnieniem formalności. Co załatwić? O czym pamiętać?
Co trzeba załatwić po urodzeniu dziecka? – formalności po porodzie

Formalności po urodzeniu dziecka to kilka bardzo ważnych spraw, które należy uregulować  jak najszybciej, aby maluch otrzymał swój numer PESEL oraz akt urodzenia. W dalszej kolejności załatwić należy również ubezpieczenie oraz tzw. becikowe, czyli jednorazową zapomogę dla rodziców, otrzymywaną w związku z narodzeniem dziecka.

W ciągu 21 dni od porodu należy zgłosić urodzenie dziecka we właściwym ze względu na miejsce urodzenia urzędzie stanu cywilnego. Aby sporządzić akt urodzenia potrzebny jest dowód osobisty, jednak aby przyspieszyć proces warto mieć ze sobą również odpis aktu małżeństwa, jeżeli rodzice dziecka są w związku małżeńskim lub odpis aktu urodzenia, jeżeli mama dziecka jest panną.

Do sporządzenia aktu urodzenia będziemy musieli podać również dane takie jak adres zameldowania (przynajmniej jednego z rodziców), imię (lub imiona) dziecka oraz nazwisko (lub nazwiska) dziecka. Przy wyborze imienia pamiętajmy, że nie może ono mieć ośmieszającego i nieprzyzwoitego charakteru, nie może być podane w formie zdrobniałej oraz musi wskazywać na płeć dziecka lub być do niej przypisane w powszechnym znaczeniu.

Warto dodać, że możemy załatwić tą sprawę przez Internet, bez potrzeby wychodzenia z domu, jeżeli posiadamy Profil Zaufany. Jego założenie nie jest trudne, można to zrobić na przykład za pomocą swojego systemu bankowego, a posiadanie Profilu Zaufanego potrafi znacznie ułatwić załatwianie różnych formalności urzędowych.

Po zarejestrowaniu dziecka otrzymamy jego akt urodzenia, zaświadczenie o zameldowaniu oraz numer PESEL dziecka. Sporządzenie aktu urodzenia trwa zazwyczaj jeden dzień roboczy.

Jak załatwić urlop macierzyński?

Mamom uprawnionym do macierzyńskiego przysługuje 20 tygodni urlopu w przypadku urodzenia jednego dziecka, 31 tygodni w przypadku urodzenia bliźniaków, 33 tygodni jeżeli urodziła się trójka dzieci, 35 tygodni, jeżeli urodziła się czwórka i 37 tygodni, jeżeli na świat przyszła piątka dzieci.

Podstawowy urlop macierzyński nie wymaga składania wniosków, jednak należy dostarczyć do pracodawcy  zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu, jeżeli występujemy o zasiłek macierzyński przed porodem lub odpis aktu urodzenia dziecka, bądź kopia poświadczona jako zgodna z oryginałem, jeżeli występujemy o zasiłek od dnia porodu.

W przypadku, gdy chcemy wykorzystać część urlopu macierzyńskiego, jeszcze przed urodzeniem dziecka, należy dodatkowo złożyć odpowiedni wniosek.

Jeżeli mamie nie przysługuje z jakichś powodów zasiłek macierzyński, może ona przez rok po urodzeniu dziecka, pobierać świadczenie rodzinne w wysokości 1000 zł miesięcznie.
Inne formalności po urodzeniu dziecka

W ciągu 7 dni od otrzymania numeru PESEL dla dziecka, należy zgłosić je do obowiązkowego ubezpieczenia ZUS u pracodawcy jednego z rodziców.. Możemy też zdecydować się na dodatkowe ubezpieczenie dziecka w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Jeżeli dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 1922 zł netto, możemy również ubiegać się o jednorazową zapomogę – tzw. “becikowe”. Aby je otrzymać, powinniśmy złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie (urzędzie miasta, gminy czu OPS).

powrót do góry