Mężczyzna obejmujący kobietę w ciąży

Urlop tacierzyński, a urlop ojcowski – ile trwają i co warto o nich wiedzieć?

Pojęcia urlop tacierzyński i urlop ojcowski często stosowane są zamiennie, jednak co ciekawe – nie są to pojęcia tożsame. Co prawda zarówno urlop tacierzyński, jak i urlop ojcowski dotyczą pełnopłatnego zwolnienia z pracy przeznaczonego na opiekę nad dzieckiem, jednak różnią się zasadami, na których są przyznawane. Ile trwa urlop tacierzyński, a ile urlop ojcowski? Kiedy można z nich skorzystać?

Urlop tacierzyński – ile dni wolnego przysługuje świeżo upieczonemu tacie?

Urlop tacierzyński w odróżnieniu od urlopu ojcowskiego jest zależny głównie od urlopu macierzyńskiego, ponieważ stanowi jego część. Urlopem tacierzyńskim nazywamy po prostu niewykorzystany urlop macierzyński, który może przejść na ojca. To ile dni wolnego przysługuje na urlopie tacierzyńskim jest więc zależne od tego ile dni wykorzystała mama na swój urlop. Może wynosić maksymalnie 6 tygodni. Jeśli matce nie przysługuje urlop macierzyński, ojciec nie będzie mógł skorzystać z urlopu tacierzyńskiego.

Urlop tacierzyński przysługuje mężczyznom zatrudnionym na umowę o pracę lub zatrudnionym na podstawie innych umów, jednak pod warunkiem, że ojciec przez okres co najmniej 90 dni opłacał bez opóźnień składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dlatego z urlopu tacierzyńskiego mogą skorzystać także mężczyźni prowadzący własną działalność gospodarczą.

Urlopu tacierzyńskiego udziela pracodawca, który jest do tego zobowiązany – co do zasady pracodawca nie może odmówić takiego urlopu, a jeśli to zrobi, może to stanowić podstawę do rozwiązania umowy z winy pracodawcy, a nawet do odszkodowania.

Aby otrzymać tacierzyński, należy złożyć pisemny wniosek urlopowy co najmniej 14 dni przed planowanym urlopem. Mama dziecka powinna zaś powiadomić swojego pracodawcę, że wraca z urlopu macierzyńskiego. Należy wtedy okazać oświadczenie o rezygnacji z macierzyńskiego na rzecz ojca, wskazując konkretną datę, a także zaświadczenie o udzieleniu urlopu tacierzyńskiego uzyskane od pracodawcy ojca lub w przypadku prowadzenia przez ojca działalności gospodarczej – oświadczenie o dacie jej przerwania.

Urlop tacierzyński nie jest pojęciem ustawowym i nie znajdziemy go w kodeksie pracy.

Urlop ojcowski – ile trwa? Kiedy można z niego skorzystać?

Urlop ojcowski to pełnopłatne zwolnienie z pracy, przysługujące każdemu ojcu zatrudnionemu na umowę o pracę. Urlop ojcowski nie jest zależny od urlopu macierzyńskiego. Czas trwania urlopu ojcowskiego to 14 dni, jednak należy pamiętać, że w ten czas wlicza się także soboty, niedziele oraz święta.

Często można spotkać się z mylną opinią, iż urlop ojcowski należy wykorzystać od razu po porodzie. Na wykorzystanie tego urlopu są aż dwa lata, jeżeli nie zostanie on wykorzystany w tym czasie – przepada.

Wniosek o urlop ojcowski powinien zostać dostarczony do pracodawcy nie później niż 7 dni przed jego planowanym rozpoczęciem. Pracodawca podobnie jak w przypadku urlopu tacierzyńskiego, po otrzymaniu wniosku, nie ma prawa odmówić urlopu ojcowskiego. Urlop ojcowski nie ma wpływu na wymiar urlopu wypoczynkowego, określonego przed kodeks pracy.  

Urlop rodzicielski – czym jest? W jakim wymiarze występuje?

Jeżeli ojciec zdecyduje się na urlop tacierzyński, czyli przejęcie części urlopu macierzyńskiego za mamę, po jego zakończeniu może kontynuować opiekę nad swoim dzieckiem podczas urlopu rodzicielskiego, który może trwać do 32 tygodni, jeżeli urodziło się jedno dziecko lub do 34 tygodni, jeśli urodziła się dwójka lub więcej dzieci. Urlop rodzicielski może być wykorzystany w całości przez jednego z rodziców, na zmianę przez oboje rodziców lub równocześnie, przez oboje rodziców w tym samym czasie.

powrót do góry